Графік роботи приймальної комісії

1. Під час проведення вступної кампанії приймальна комісія ТДМУ працює:


-         з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Вихідний день – субота, неділя.

-         під час проведення конкурсного відбору та зарахування на навчання в період з 21.07.2018 р. по 05.08.2018 р. приймальна комісія працює щоденно, без вихідних з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00).

2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1. строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому, при цьому прийом документів починається не раніше 12 липня, тривалість прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить ТДМУ

20 липня 2018 року

о 18 год

7 серпня 2018 року

о 18 год

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 2018 року

о 18 год

10 серпня 2018 року

о 13 год

Строки проведення співбесід

з 21 липня по 23 липня включно 2018 року

 

Строки проведення ТДМУ вступних іспитів

з 21 липня по 26 липня включно 2018 року

з 8 по10 серпня включно 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 01 серпня 2018 року

не пізніше

11 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12 години 7 серпня 2018 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 18 серпня 2018 року

 

оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення анулюються впродовж 26 липня;

формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 01 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години 06 серпня;

зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Умов прийому), – не пізніше 18 серпня.

2.2. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання прийом заяв та документів розпочинається 12 липня і закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.


2.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ТДМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань), а також вступників, які здобули базову або повну вищу освіту за галуззю знань 1202 Медицина, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» або 227 «Фізична реабілітація» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил та у відповідності до «Положення про прийом на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за галуззю знань 1202 Медицина, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» або 227 «Фізична реабілітація» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу» проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі фахових вступних випробувань, що проводить ТДМУ

24 липня 2018 року

о 18 год

7 серпня 2018 року

о 18 год

Строки проведення ТДМУ іспитів (вступних випробувань)

з 25 липня до 31 липня 2018 року

з 8 серпня до 10 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 01 серпня 2018 року

не пізніше 11 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 18 серпня 2018 року

 

5.5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому, при цьому прийом документів починається не пізніше 12 липня і закінчується не раніше 26 липня, а зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 15 вересня.

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітнього ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі фахових вступних випробувань, що проводить ТДМУ

26 липня 2018 року

о 18 год

7 серпня 2018 року

о 18 год

Строки проведення ТДМУ іспитів (вступних випробувань)

з 27 липня до 31 липня 2018 року

з 8 серпня до 10 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 01 серпня 2018 року

не пізніше 11 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 18 серпня 2018 року

 

2.4. Зарахування вступників на навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання) відбувається не пізніше 18 серпня 2018 року.

5.7. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії наведені у додатку 9 цих Правил.