Графік роботи приймальної комісії

1. Під час проведення вступної кампанії приймальна комісія ТДМУ працює:

-         з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Вихідний день – субота, неділя, окрім 15.07.2017 року – робочий день.

-         під час проведення конкурсного відбору та зарахування на навчання в період з 22.07 по 06.08.2017 р. приймальна комісія працює щоденно, без вихідних з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00).

2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1. Для вступу на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

- реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня;

- прийом заяв та документів від вступників розпочинається 12 липня;

- прийом заяв і документів, співбесіди, вступні іспити, що проводить ТДМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить ТДМУ

20 липня 2017 року

о 18 год

7 серпня 2017 року

о 18 год

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 2017 року

о 18 год

10 серпня 2017 року

о 13 год

Строки проведення співбесід

з 21 липня по 23 липня включно 2017 року

 

Строки проведення ТДМУ вступних іспитів

з 21 липня по 26 липня включно 2017 року

з 8 по10 серпня включно 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 01 серпня 2017 року

не пізніше 12 години

11 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12 години 7 серпня 2017 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2017 року

не пізніше 18 серпня 2017 року

 

- оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

- формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 05 серпня;

зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому), – не пізніше 18 серпня.

2.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання:

- строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, та за рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються пунктом 2.1. цього розділу;

- прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ТДМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, а також осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста за галуззю знань Медицина, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил та у відповідності до «Положення про прийом на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за галуззю знань Медицина, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу» проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі фахових вступних випробувань, що проводить ТДМУ

24 липня 2017 року

о 18 год

7 серпня 2017 року

о 18 год

Строки проведення ТДМУ іспитів (вступних випробувань)

з 25 липня до 31 липня 2017 року

з 8 серпня до 10 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 01 серпня 2017 року

не пізніше 12 години

11 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2017 року

не пізніше 18 серпня 2017 року

 

2.3. Зарахування вступників на навчання без відриву від виробництва (заочна (дистанційна) форма навчання) відбувається не пізніше 18 серпня 2017 року.

2.4. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання строки прийому заяв та документів закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.

2.5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу, при цьому прийом документів закінчується не раніше 24 липня, а зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 15 вересня.

2.6. Для всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу, при цьому зарахування на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених розділом ХІІ Правил.

2.7. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії наведені у додатку 9 Правил.

2.8. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства наведені у розділі ХІІ цих Правил.

2.9. Результати фахових вступних випробувань оприлюднюються на стенді приймальної комісії та на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua) на наступний день після їх проведення не пізніше 12 год.