Дати подачі документів

ВСТУП-2018. Календар Абітурієнта ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

 

2 Липня 2018 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

 

12 Липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступенів бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти.

Заяви подаються тільки в електронній формі, за виключенням осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою тощо (заяви у паперовій формі).

 

Початок прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступенів магістра та бакалавра на основі попередньо здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня.

Заяви подаються тільки в паперовій формі за адресою: вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

20 Липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами співбесіди або вступних іспитів на денну форму навчання

о 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

21 Липня 2018 року

Початок проведення вступних випробувань та співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

24 Липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на денну форму навчання

вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

25 Липня 2018 року

Початок проведення вступних фахових випробувань для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на денну форму навчання

вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

26 Липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО та від осіб, які вступають для здобуття освітнього рівня магістра на основі здобутого рівня бакалавра, ОКР спеціаліста на денну форму навчання

о 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

01 Серпня 2018 року

Строк оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

не пізніше 12:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

06 Серпня 2018 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення - подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому) не пізніше 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

07 Серпня 2018 року

Зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 12:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

07 Серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступенів магістра та бакалавра на основі попередньо здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня на заочну форму навчання

до 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

08 Серпня 2018 року

Початок проведення вступних фахових випробувань для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на заочну форму навчання

вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

10 Серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО на заочну форму навчання

до 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

11 Серпня 2018 року

Строк оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування абітурієнтів на заочну форму навчання не пізніше 12:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

15 Серпня 2018 року

Термін виконання вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, та претендує на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів).

до 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

17 Серпня 2018 року

Термін виконання вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому) на денну та заочну форми навчання..

до 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

 

18 Серпня 2018 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. ТернопільГрафік подачі документів та зарахування

  

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить ТДМУ

20 липня 2018 року о 18 год

7 серпня 2018 року о 18 год

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 2018 року  о 18 год

10 серпня 2018 року о 13 год

Строки проведення співбесід

з 21 липня по 23 липня

включно 2018 року

 

Строки проведення ТДМУ вступних іспитів

з 21 липня по 26 липня

включно 2018 року

з 8 по10 серпня включно 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 01 серпня 2018 року

не пізніше 

11 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12 години 7 серпня 2018 року; за рахунок цільових пільгових державних

не пізніше 18 серпня 2018 року

 

кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2018 року

 

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі фахових

вступних випробувань, що проводить

ТДМУ

24 липня 2018 року о 18 год

7 серпня 2018 року о 18 год

Строки проведення ТДМУ іспитів (вступних випробувань)

з 25 липня до 31 липня 2018 року

з 8 серпня до 10 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 01 серпня 2018 року

не пізніше 11 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 18 серпня 2018 року