Обсяг державного замовлення

Державне замовлення

Максимальні обсяги державного замовлення, доведені до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України»

 

Освітній ступінь

Вступ на основі

Спеціальність

Максимальні обсяги державного замовлення

Кількість місць – Квота 1

Магістр

ПЗСО

221 Стоматологія

4

1

Магістр

ПЗСО

222 Медицина

250

13

Магістр

ПЗСО

226 Фармація, промислова фармація

9

1

Бакалавр

ПЗСО

223 Медсестринство

Освітня програма – Сестринська справа

5

1

 

 

223 Медсестринство

Освітня програма – Парамедик

25

1

ПЗСО – повна загальна середня освіта, за результатами ЗНО

Comments