Обсяги державного замовлення

опубліковано 10 лип. 2015 р., 07:21 Дмитро Чернецький   [ оновлено 28 лип. 2015 р., 22:55 ]

 ОБСЯГИ ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ

 до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені

 І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

 

за денною формою навчання

 

 

Розподіл за спеціальностями:

7.12010001 Лікувальна справа – 200

7.12010005 Стоматологія – 4

6.120101 Сестринська справа (бакалавр) - 5

Comments