Вартість навчання і реквізити

Реквізити для оплати навчання

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

м. Тернопіль, майдан Волі, 1

р/р № 31254266104491 в ДКСУ м. Київ

МФО 820172

Код 02010830

Свідоцтво № 200017046

Індивідуальний податковий номер 020108319187


Вартість навчання на І курсі, гривень за рік

(станом на 2017-2018 н.р.)

Медицина

23000

Фізична терапія, ерготерапія (бак./маг.)

10500/12500

Стоматологія

24800

Фармація, денна форма навчання

17000

Фармація, заочна форма навчання

13000

Медсестринство, бакалавр, денна форма

15800

Медсестринство, бакалавр, дистанційна форма

12700

Медсестринство, магістр, денна форма

15800

Медсестринство, магістр, дистанційна форма

13200

 

Вартість навчання на ІІ курсі для студентів, які вступатимуть
на нормативний термін, гривень за рік

(станом на 2017-2018 н.р.)

Лікувальна справа

24800

Фізична реабілітація

10500

Стоматологія

27000

Фармація, денна форма

17700

Фармація, заочна форма

13200