Вартість навчання і реквізити

Реквізити для оплати навчання

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

м. Тернопіль, майдан Волі, 1

р/р № 31254266104491 в ДКСУ м. Київ

МФО 820172

Код 02010830

Свідоцтво № 200017046

Індивідуальний податковий номер 020108319187


Вартість навчання на І курсі, гривень за рік

(на 2018-2019 н.р.)

Медицина

25900

Фізична терапія, ерготерапія (бак./маг.)

11900/14200

Стоматологія

28000

Фармація, денна форма навчання

19200

Фармація, заочна форма навчання

14700

Медсестринство, бакалавр, денна форма

Парамедик, бакалавр, денна форма

17800

16800

Медсестринство, бакалавр, дистанційна форма

14300

Медсестринство, магістр, денна форма

17800

Медсестринство, магістр, дистанційна форма

14900 

Вартість навчання на ІІ курсі (І зі скороченим терміном для заочної фармації) для студентів, які вступатимуть на нормативний термін, гривень за рік

( на 2018-2019 н.р.)

Лікувальна справа

28000

Фізична реабілітація

11900

Стоматологія

29000

Фармація, денна форма

20200

Фармація, заочна форма

14700