Парамедик

Галузь знань:

22 «Охорона здоров’я»

Напрям підготовки (спеціальність):

223 «Парамедик»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Освітній рівень:

Повна вища освіта

Кваліфікація:

Парамедик

Узагальнений об’єкт діяльності:

Надання екстреної допомоги при невідкладних станах

Вища освіта на базі:

Повної загальної середньої освіти

Форми навчання:

Денна

Термін підготовки:

3 роки – денна форма навчання


Загальна характеристика напряму підготовки

Парамедик – медичний працівник, в обовʼязки якого входить надання екстреної медичної допомоги пацієнту чи постраждалому в невідкладному стані (стані безпосередньої загрози для життя) на місці події та під час транспортування до лікувальної установи. 

Парамедик працює у складі виїзної бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги і володіє усім спектром знань і практичних навичок, спрямованих на порятунок життя людини при раптовому погіршенні здоровʼя, травмах, нещасних випадках, пологах відповідно до протоколів з медицини невідкладних станів. Працює самостійно або під керівництвом лікаря.

Володіє ручними та інструментальними (в тому числі хірургічними) методами забезпечення прохідності дихальних шляхів, проводить розширені реанімаційні заходи дорослих і дітей з використанням дефібрилятора та дихальної апаратури, інтерпретує електрокардіограму, надає допомогу при невідкладних терапевтичних станах з їх медикаментозною корекцією, володіє невідкладними медичними процедурами і маніпуляціями, в тому числі забезпечує внутрішньокістковий та периферичний довенний доступи, надає допомогу при травмах різної локалізації та ін. 

У перспективі парамедик зможе продовжити освіту, стати магістром і працювати не тільки у складі виїзної бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, але й у відділеннях невідкладної допомоги (Emergency Department), займатися викладацькою діяльністю. Подібність програми підготовки парамедика в Україні до міжнародних програм дозволить йому продовжити освіту та працевлаштуватися за кордоном.

Крім цього, як показує світовий досвід, парамедик може стати бажаним фахівцем у підрозділах ДСНС, Національної Поліції та інших структур, діяльність яких вимагає негайного надання екстреної медичної допомоги на місці події.

Comments