Положення про апеляції

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок апеляцій

1. Апеляційна комісія створюється до початку вступних іспитів (фахових 

випробувань) для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій 

а) головою апеляційної комісії є заступник голови приймальної комісії.

б) членами апеляційної комісії є: 

- кращі вчителі системи загальної середньої освіти, які не є членами 

предметних комісій університету, за рекомендацією управління освіти і 

науки Тернопільської обласної державної адміністрації;

-  заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

3. Абітурієнт повинен подати заяву на розгляд  апеляційної комісії з тестового 

іспиту (фахового випробування), творчого конкурсу не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення оцінки.

4. Заява абітурієнта реєструється у  спеціальному журналі.

5. Перед поданням заяви абітурієнт ретельно знайомиться з роботою 

(результатами тестування) і отримує детальне пояснення екзаменатора з 

кожного питання. При незгоді з поясненнями екзаменатора справу розглядає 

6. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності 

7. Додаткове опитування при розгляді апеляції не допускається.

8. На кожну апеляцію складається окремий протокол.

9. Порядок подання і розгляду апеляцій до початку вступних  іспитів (фахових 

випробувань), творчого конкурсу доводиться до відома абітурієнтів через 

10. Рішенням приймальної комісії можуть вноситись відповідні зміни в 

регламент роботи апеляційної комісії.