ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИЙОМ

У 2017 РОЦІ


Освітній рівень магістра

Галузь знань

Спеціальності

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

22

Охорона здоров'я

222

Медицина

6 років

-

-

22

Охорона здоров'я

221

Стоматологія

5 років

-

-

22

Охорона здоров'я

226

Фармація

5 років

-

5,5 років

 

Освітній рівень магістра (магістратура)

Галузь знань

Спеціальності

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

22

Охорона здоров'я

223

Медсестринство

2 роки

-

2 роки

 

22

Охорона здоров'я

223

Фізична терапія, ерготерапія

2 роки

-

-


Освітній рівень магістра на другий курс з нормативним терміном навчання

Напрями підготовки

Спеціальності

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

22

Охорона здоров'я

222

Медицина

5 років

-

-

22

Охорона здоров'я

221

Стоматологія

4 роки

-

-

22

Фармація

226

Фармація

4 роки

-

4,5 рокиОсвітній ступінь бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Нормативні терміни навчання

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

22

Охорона здоров'я

223

Медсестринство

1/2/4 роки

-

1/2

роки

22

Охорона здоров'я

227

Фізична терапія, ерготерапія/Фізична реабілітація


4/3 роки

-

-