Галузь знань:                                                       1202 «Фармація»

Напрям підготовки:                                             7.12020102 «Клінічна фармація»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:                   Спеціаліст

Освітній рівень:                                                   Базова вища освіта

Кваліфікація:                                                        Клінічний провізор

Спеціалізація:                                                      «Клінічна фармація»

Узагальнений об’єкт діяльності:                      Лікарські засоби, аптечні установи, лікувально-профілактичні                                                                                        заклади відповідного профілю,науково-дослідні установи

Вища освіта на базі:                                           Повної загальної середньої освіти

Форми навчання:                                                Денна

Термін підготовки:                                              5 років – денна форма навчання


Загальна характеристика напряму підготовки

Значна частина аптечних установ та лікувально-профілактичних закладів, що проводять моніторинг побічної дії ліків і впроваджують формулярну систему, які функціонують в Тернопільській, Рівненській та Хмельницький областях, потребують більшої кількості кадрів із вищою фармацевтичною освітою, про що свідчать відомості центрів зайнятості й статистичних управлінь при відповідних облдержадміністраціях. Тільки у Тернопільській області та в Тернополі функціонує велика кількість аптек, аптечних кіосків, пунктів, наявні потужні аптечні мережі, зокрема «Аптека доброго дня», «Борис», «Три І», фармацевтична фабрика ВАТ «Тернофарм», що постійно розвиваються.

 

image001image002

Слід зазначити про нагальну потребу в фахівцях з клінічної фармації в лікувальних закладах, особливо з урахуванням сучасної законодавчої бази з проблем моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів та впровадження формулярної системи. Накази МОЗ України № 529 від 22.07.2009 року «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я» та № 531 від 24.07.2009 року «Про затвердження порядку проведення моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я» підкреслюють обов’язкову наявність в штаті лікувальних закладів клінічного провізора (відповідальної особи).

Клінічний провізор буде виконувати професійні обов’язки в різних аптечних установах, гуртових фірмах, представництвах вітчизняних та іноземних фармацевтичних компаній, лікувально-профілактичних закладах тощо.

Стрімкі зміни в галузі клінічної фармації вимагають від спеціалістів даного профілю належної професійної компетенції, постійного самовдосконалення.

 

image003

Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований клінічний провізор (спеціаліст, а на перспективу й магістр) зможе:

- приймати участь у виробництві основних фармацевтичних продуктів на різних етапах (від стадії розробки активного фармацевтичного інгредієнту до стадії післяреєстраційного нагляду за лікарськими засобами);

- здійснювати гуртову та роздрібну торгівлю рецептурними й безрецептурними препаратами, виробами медичного призначення, медичною апаратурою, ортопедичними виробами тощо;

- проводити товарознавчу експертизу лікарських засобів, біологічно активних добавок, лікарської рослинної сировини, виробів медичного призначення;

- у разі необхідності здійснювати контроль якості лікарських засобів екстемпорального та промислового виготовлення або вилучених з організму людини отрут із використанням сучасних фізико-хімічних, фізичних, хімічних, біологічних методів аналізу;

- приймати участь у маркетингових дослідженнях ринку лікарських засобів певної фармако-терапевтичної групи, бути членом робочих груп з вивчення громадської думки з приводу питань покращення якості надання медичних та фармацевтичних послуг населенню України;

- проводити просвітницьку роботу та надавати консультативну допомогу в сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги для малозабезпечених верств населення;

- здійснювати керівництво окремими аптечними установами або структурними підрозділами фармацевтичних компаній.

 

image004

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом підготовки випускник (клінічний провізор) згідно з національним класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 за №327, зможе займати такі первинні посади:

Завідувач відділу (структурного підрозділу) закладу охорони здоровя

Завідувач аптеки (аптечного закладу)

Провізор клінічний

Провізор-токсиколог

Токсиколог

Фармаколог

Науковий співробітник (фармакологія, токсикологія)

Науковий співробітник (фармація)

Науковий співробітник в інших галузях

Представник медичних (фармацевтичних) компаній

Референт керівника фармацевтичної установи

Торгівельний (комерційний) агент у сфері фармації

Товарознавець у сфері фармації

Торгівельний представник у сфері фармації

Відповідальна особа лікувального закладу при проведенні моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів