Галузь знань:

Напрям підготовки (спеціальність):

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Освітній рівень:

Кваліфікація:

Узагальнений об’єкт діяльності:
Форми навчання:

Вища освіта на базі повної зальної середньої освіти


На другий курс з нормативним терміном навчання проводиться прийом абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  магістра

22 "Охорона здоров'я"

221 «Стоматологія»

Магістр

Повна вища освіта

Лікар-стоматолог

Хворі із захворюваннями зубів 

щелепно-лицевої ділянки

Повної загальної середньої освіти

Денна


5 років


Термін підготовки – 4 роки

 (денна форма навчання)

Загальна характеристика напрямку підготовки:

 

Підготовка фахівців напрямку 221 «Стоматологія» рівня магістр здійснюється з метою забезпечення лікувальних закладів України висококваліфікованими спеціалістами, які повинні надавати кваліфіковану допомогу стоматологічним хворим, пацієнтам із хворобами зубів та щелепно-лицевої ділянки, володіючи сучасними методами діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань.  В умовах адаптації освіти до нових соціально-економічних змін та інтеграції системи освіти в європейський та світовий освітні простори спеціалісти кваліфікації «Лікар-стоматолог» здобувають навики та необхідні знання для проведення науково-дослідної роботи з проблем стоматології, санітарно-просвітньої та педагогічної діяльності та розвитку міжнародних зв’язків.

 

 Лікар-стоматолог буде виконувати свої професійні обов’язки у державних поліклініках та лікарнях, а також у приватних стоматологічних кабінетах.

  Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований фахівець, лікар-стоматолог зможе:

-    проводити лікування захворювань твердих тканин зуба;

-    проводити обстеження стоматологічного хворого;

-    проводити лікування захворювань пародонту;

-    надавати невідкладну та планову хірургічну допомогу;

-    проводити лікування захворювань нижньо-щелепового суглобу;

-    проводити відновлення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями; 

-    проводити санітарно-просвітницьку роботу;

-  демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації;

-    проводити обстеження нейростоматологічних хворих;

-    проводити профілактику захворювань та оздоровчі заходи з різними групами населення,

а також:

-    самостійно опрацьовувати спеціальну, наукову, нормативну та довідкову літературу, в тому числі і іноземних авторів та проводити науково-дослідну роботу в лабораторіях з метою подальшого вдосконалення своїх практичних навиків та провадження нових наукових розробок.