ПРОГРАМА ВТУПНИХ ІСПИТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ

«КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО»

 

за напрямком 8.120102 «Сестринська справа»

  

Тернопіль – 2015


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Програму фахового вступного випробування з клінічного медсестринства складено для осіб, які вступають на навчання до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямком 8.120102 «Сестринська справа» (магістр) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 6.120101 «Сестринська справа».

 

Програму фахового випробування розроблено на основі чинних програм з клінічного медсестринства у внутрішній медицині, в хірургії, в педіатрії, в акушерстві і гінекології, в інфекційній клініці для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-III рівнів акредитації за спеціальністю 6.12010101 «Сестринська справа» (МОЗ України, 2011).

 

Програма складається з таких розділів:

1.     Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

2.     Клінічне медсестринство в хірургії

3.     Клінічне медсестринство в педіатрії

4.     Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології

5.     Клінічне медсестринство в інфекційній клініці

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

І. Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

 

          1          Організація та особливості роботи медсестри в терапевтичному відділенні.

          2          Дифузні захворювання сполучної тканини. Ревматизм. Ревматоїдний артрит. Клініка, лікування.

          3          Гіпертонічна хвороба. Клініка, лікування. Диспансеризація. Ускладнення гіпертонічної хвороби. Гіпертонічні кризи. Невідкладна медична допомога.

          4          ІХС: Стенокардія. Клініка. Діагностика. Лікування. Ускладнення.

          5          Аритмії серця. Класифікація. Принципи лікування.

          6          ІХС. Гострий інфаркт міокарда. Пізні ускладнення гострого інфаркту міокарда, критерії діагностики, лікування та догляду за хворими.

          7          ІХС: Інфаркт міокарда. Клініка, лікування. Невідкладна медична допомога. Ускладнення інфаркта міокарда.

          8          ІХС: атеросклеротичний кардіосклероз. Клінічні прояви, лікування.

          9          Порушення серцевого ритму, блокади. Класифікація. Невідкладна медична допомога при аритміях. Лікування.

       10       Гострий і хронічний бронхіт. Класифікація, клініка, лікування.

       11       Пневмонії. Класифікація, клініка, лікування, диспансеризація.

       12       Бронхіальна астма. Класифікація, клініка, лікування. Невідкладна медична допомога при нападі бронхіальної астми.

       13       Гострий та хронічний гастрит. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.

       14       Виразкова хвороба шлунка, дванадцятипалої кишки. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування. Ускладнення.

       15       Коліти. Ентерити. Класифікація. Клінічні прояви, невідкладна допомога. Принципи лікування та сестринського догляду в стаціонарі.

       16       Дискінезії жовчовивідних шляхів. Класифікація. Клінічні прояви, невідкладна допомога. Принципи лікування та сестринського догляду в стаціонарі.

       17       Цирози печінки, печінкова недостатність. Клінічні прояви, невідкладна допомога. Принципи лікування та сестринського догляду в стаціонарі.

       18       Хронічні гепатити і хронічні холецистити. Класифікація. Клініка, лікування.

       19       Цироз печінки. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.

       20       Гострий і хронічний гломерулонефрит. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.

       21       Гострий і хронічний пієлонефрит. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.

       22       Анемії. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.

       23       Гострий та хронічний лейкози. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.

       24       Цукровий діабет. Етіологія, основні клінічні симптоми. Методи діагностики. лікування, профілактика. Дієтичне харчування.

       25       Цукровий діабет. Клініка, діагностика, лікування. Ускладнення цукрового діабету.

       26       Захворювання щитовидної залози Клініка, діагностика, лікування.

       27       Дифузний токсичний зоб. Етіологія, основні клінічні симптоми. Методи діагностики, лікування, догляд. профілактика.

       28       Гіпотиреоз. Етіологія, основні клінічні симптоми. Принципи лікування, догляд, профілактика.

       29       Анафілактичний шок. Етіологія. основні клінічні симптоми. Невідкладна допомога.

 

 

ІІ. Клінічне медсестринство в хірургії

 

          1          Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Передопераційна допомога та діагностика. Передопе­рацій­на підготовка пацієнтів. Інфекційний контроль хірургічних стаціонарів.

          2          Організація роботи і завдання персоналу операційної. Хірур­гіч­ний інструментарій, шовний матеріал. Техніка і хід операцій. Операційна медсестра – асистент хірурга. Хірургічна рана. Принципи дренування та декомпресії.

          3          Основні принципи хірургічної допомоги, правові аспекти. Особливості організації роботи медичних сестер в спеціалізованих хірургічних відділеннях.Функціональні обов’язки старшої медичної сестри. операційної сестри. Загальноклінічні методи обстеження хворих.

          4          Особливості роботи медичної сестри у передопераційному періоді. Визначення показань до операції. Хірургічний ризик. Підготовка хворого до операції. Функціональні обов’язки старшої операційної сестри. Роль медичної сестри в організації догляду і веденні післяопераційного періоду. Тактика медичної сестри при ранніх та пізніх післяопераційних ускладненнях.

          5          Особливості роботи медичної сестри у післяопераційному періоді. Роль медичної сестри в організації догляду і веденні післяопераційного періоду. Тактика медичної сестри при ранніх та пізніх післяопераційних ускладненнях. Ознайомлення з функціонально-діагностичною апаратурою й лабораторним контролем за хворими.

          6          Ранній післяопераційний період. Мета, завдання та особливості сестринського догляду за хворими при різних видах оператив­них втручань. Ранні та пізні післяопераційні ускладнення. Парез кишечника.

          7          Ознайомлення з документацією ВРТ та участь у її веденні

          8          Особливості роботи медичної сестри в гнійній хірургії. Організація роботи в гнійному хірургічному відділенні, наказ № 720. Гострі гнійні хірургічні захворювання шкіри, підшкірної клітковини, гнійні захворювання кисті, остеомієліт.

          9          Загальна хірургічна гнійна інфекція (сепсис), анаеробна клостридіальна і неклостридіальна інфекція, хронічна хірургічна специфічна інфекція (туберкульоз, актиномікоз, дифтерія ран, сифіліс, сказ, СНІД), клініка, діагностика, перша допомога, лікування.

       10       Загальні проблеми при догляді за хворими з хворими на гнійну і хронічну інфекцію.

       11       Особливості роботи медичної сестри в нейрохірургії. Вроджені вади черепа, головного та спинного мозку. Запальні захворювання м’яких покривів черепа, головного та спинного мозку. Пошкодження м’яких тканин, кісток черепа. Відкрити і закрита черепно-мозкова травма (переломи склепіння і основи черепа, забій, струс і здавлення мозку). Пошкодження спинного мозку та їх ускладнення. Пошкодження і захворювання периферичної нервової системи. Пухлини м’яких покривів черепа, кісток, головного та спинного мозку.

       12       Особливості догляду за хворими з ушкодженнями і захворюваннями органів шиї. Пошкодження м’яких тканини обличчя та шиї. Переломи та вивихи верхньої та нижньої щелепи. Зоб і тіреотоксикоз. Хронічні тіреоідити, рак щитовидної залози. Основні ознаки. Опіки, ахалазія, пухлини стравоходу, Клініка, діагностика, перша допомога і лікування.

       13       Особливості роботи медичної сестри та організація діяльності торакального відділення. Пошкодження і захворювання грудної клітки: забій, здавлення грудної клітки, перелом ребер, ключиці, закриті ушкодження органів грудної клітки, проникаючі і непроникаючі поранення грудної клітки, їх ускладнення. Види пневмотораксу. Гнійно-запальні захворювання плеври та легенів: емпієма плеври, абсцес, гангрена легень. Опіки стравоходу, пухлини стравоходу: клініка, діагностика лікування. Особливості догляду за торакальними хворими.

       14        Особливості роботи медичної сестри в хірургічному гастро-ентерологічному відділенні. Закриті і відкриті ушкодження стінки і органів черевної порожнини. "Гострий живіт", перитоніт. Хірургічні захворювання шлунка і дванадцятипалої кишки: кровоточива, проривна виразка, пілоростиноз, малігнізація виразки. Клініка, діагностика, лікування. Кишкова непрохідність. Гострий та хронічний холецистит, механічна жовтяниця. Гострий панкреатит. Клінічні ознаки, діагностика і лікування. Черевні грижі: класифікація, клінічні ознаки, принципи лікування. Запальні захворювання прямої кишки та навколокишкової клітковини: тріщини відхідника, геморой, гострий парапроктит, нориці відхідника і прямої кишки. Особливості догляду за хірургічними гастро-ентерологічними хворими.

       15       Особливості роботи медичної сестри в урологічному відділенні. Особливості дослідження хворих із травмами та захворюваннями сечо-статевих органів (спеціальні, інструментальні та лабораторні дослідження). Ушкодження органів сечової системи: нирок, сечоводів, сечового міхура, сечівника). Гнійно-запальні захворювання нирок і сечового міхура: пієліт, пієлонефрит, піонефроз, гідронефроз, цистит. Сечокам’яна хвороба, клінічні ознаки, діагностика та лікування. Захворювання передміхурової залози: простатит, аденома. Пухлини нирок, сечового міхура. Захворювання яєчок і статевого члена. Особливості догляду за урологічними хворими.

       16       Особливості роботи медичної сестри в травматологічному та ортопедичному відділенні. Закриті травми м’яких тканин: забій, розтягнення, розрив, основні ознаки, перша допомога, подальша тактика. Поняття про вивихи, їх види, діагностика, надання першої допомоги. Поняття про переломи кісток: основні клінічні ознаки, надання першої допомоги, принципи лікування. Поняття про синдром тривалого здавлювання, основні клінічні ознаки, невідкладна допомога, подальша тактика. Оцінка стану хворих з переломами кісток. Особливості догляду за травматологічними хворими.

       17        Особливості роботи медичної сестри в судинному відділенні. Гострі (емболія, тромбоз) і хронічні (облітеруючий ендартереїт, атеросклероз, хвороба Рейно) захворювання артерій. Клініка, діагностика, лікування. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок, флеботромбоз та тромбофлебіт. Клініка, діагностика, лікування. Діабетична стопа, трофічна виразка: причини виникнення, діагностика та лікування. Особливості догляду за хворими з судинною патологією.

       18       Пацієнт з супутніми порушеннями дихальної системи. Стратегія допомоги при критичних респіраторних станах: неадекватне дихання, пневмоторакс, диспноє, інфекція дихальних шляхів, респіраторний дистрес-синдром дорослих, обструктивні захворювання дихальних шляхів.

       19       Сестринська допомога та тактика догляду за пацієнтом з хірур­гічною патологією та супутнім порушенням серцево-судинної діяльності (аритмії та порушення провідності, ішемія міокарду, інфаркт, кардіоміопатії, міокардит, вади серця та судин, гіпертензія, тромбемболія).

       20       Захворювання артеріальних судин (облітеруючий ендартеріїт, облітеруючий атеросклероз, хвороба Рейно, клінічні ознаки, діагностика, лікування. Посттромбофлебітичний синдром, клінічні ознаки, діагностика, лікування

       21       Захворювання лімфатичної системи нижніх кінцівок (слоновість), клінічні ознаки, діагностика, лікування.

       22       Аналіз перебігу хвороби в пацієнтів з різними захворюваннями органів черевної порожнини. Відпрацювання навичок розпізнавання гострих хірургічних захворювань, знання необхідних лабораторних і спеціальних методів дослідження. Надання першої допомоги.

       23       Участь у діагностичних і лікувальних маніпуляціях, операціях і перев’язках. Аналіз медичних карток стаціонарних хворих з атиповою клінічною картиною.

       24       Аналіз перебігу хвороби в пацієнтів із захворюваннями прямої і товстої кишок. Відпрацювання студентами навичок застосування ректального дзеркала і ректороманоскопа, підготовка кишкового каналу до іригоскопії, колоноскопії. Догляд за проктологічними хворими після операцій на товстій і прямій кишках, заміна калоприймача, оброблення колостоми.

       25       Особливості догляду за проктологічними хворими після операцій на товстій і прямій кишках, заміна калоприймача

       26       Мета і завдання медичної сестри у проведенні реабілітаційного періоду. Загальні та місцеві зміни, які відбуваються в організмі хворого у період його відновлення

       27       Деонтологічні аспекти роботи медичної сестри в умовах стаціонару на дому та благодійних закладах – хоспісах.

 

 

ІІІ. Клінічне медсестринство в педіатрії

 

          1          Анатомо-фізіологічні особливості доношеної дитини та догляд за нею. Організація роботи відділення для новонароджених дітей.

          2          Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею. Організація роботи у відділенні для виходжування недоношених дітей.

          3          Гострі розлади травлення у дітей раннього віку: клініка, покази до госпіталізації, догляд у стаціонарі, невідкладна допомога.

          4          Захворювання органів дихання у дітей раннього віку (риніт, фарингіт, ларингіт, бронхіт).Клініка, покази до стаціонарного лікування, догляд у стаціонарі, невідкладна допомога.

          5          Захворювання органів дихання у дітей (пневмонія, бронхіальна астма). Клініка, покази до стаціонарного лікування, догляд у стаціонарі. Невідкладна допомога на долікарському етапі при стенозуючому ларинготрахеїті, приступі бронхіальної астми.

          6          Гострі респіраторні вірусні інфекції (грип, парагрип, аденовірусна інфекція) Клініка, діагностика, профілактика, організація карантинних заходів, принципи лікування та догляду, покази до госпіталізації.

          7          Кашлюк, паракашлюк. Клініка, діагностика, профілактика, організація карантинних заходів, принципи лікування та догляду, покази до госпіталізації.

          8          Кір, краснуха. Клініка, діагностика, профілактика, організація карантинних заходів, принципи лікування та догляду, покази до госпіталізації.

          9          Скарлатина, вітряна віспа. Клініка, діагностика, профілактика, організація карантинних заходів, принципи лікування та догляду, покази до госпіталізації.

       10       Дифтерія. Клініка, діагностика, профілактика, організація карантинних заходів, принципи лікування та догдяду, покази до госпіталізації.

       11       Менінгококова інфекція. Епідемічний паротит. Клініка, діагностика, профілактика, організація карантинних заходів, принципи лікування та догдяду, покази до госпіталізації.

       12       Кишкові інфекції – клініка, діагностика, профілактика, організація карантинних заходів, принципи лікування та догляду, покази до госпіталізації.

       13       Захворювання системи крові – анемія, лейкоз. Клініка, діагностика. Покази до стаціонарного лікування та обстеження, догляд в стаціонарі, невідкладна допомога.

       14       Геморагічні діатези. Клініка, діагностика. Покази до стаціонарного лікування та обстеження, догляд в стаціонарі, невідкладна допомога.

       15       Хронічні захворювання печінки та жовчовидільних шляхів. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. Покази до стаціонарного лікування. Догляд, невідкладна допомога. Хронічні захворювання шлунка і 12-палої кишки. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. Покази до стаціонарного лікування. Догляд, невідкладна допомога.

       16       Природжені вади серця і судин у дітей. Клініка, діагностика. Покази до стаціонарного лікування, догляд у стаціонарі, невідкладна допомога

       17       Ревматизм у дітей. Клініка, діагностика.. Покази до стаціонарного лікування, догляд у стаціонарі, невідкладна допомога

       18       Вегетосудинна дистонія у дітей у віковому аспекті.Клініка, діагностика. Покази до стаціонарного лікування, догляд у стаціонарі, невідкладна допомога.

       19       Захворювання нирок та сечовидільної системи. Пієлонефрит. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. Покази до госпіталізації, догляд у стаціонарі, невідкладна допомога.

       20       Гломерулонефрит. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. Покази до госпіталізації, догляд у стаціонарі, невідкладна допомога.

       21       Загальна характеристика інфекційного процесу у дітей.

       22       Туберкульоз у дітей. Клініка, діагностика, лікування. Туберкулінодіагностика Профілактика.

       23       Невідкладна допомога на долікарському етапі при судомному, гіпертермічному, алергічному синдромах. Гостра дихальна і серцево-судинна недостатність. Штучна вентиляція легень. Закритий масаж серця.

       24       Новонароджені діти, догляд, харчування.

       25       Недоношені діти. Особливості догляду і харчування.

       26       Види жовтяниць, причини їх виникнення у дітей різного віку.

       27       Значення харчування в розвитку анемій.

       28       Діагностичні критерії екзантемних інфекцій.

       29       Особливості анамнезу при патології гастродуоденальної і гепатобіліарної зони.

       30       Роль антенатальних факторів в розвитку патології серцево-судинної системи.

       31       Диференціальний діагноз геморагічного синдрому.

       32       Значення застосування курортних факторів в реабі­літації дітей з різною патологією.

       33       Лікувальне харчування дітей при різній соматичній патології.

 

 

ІV. Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології

 

          1          Акушерство як наука. Фізіологічні пологи. Невідкладна допомога

          2          Акушерські кровотечі та травми.

          3          Екстрагенітальна патологія та вагітність.

          4          Гінекологічна патологія.

          5          Акушерство як наука. організація акушерської допомоги. Деонтологія медсестри в акушерстві. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим акушерського стаціонару.

          6          Фізіологія вагітності. Діагностика вагітності.

          7          Гігієна вагітності. Харчування. Догляд за вагітною.

          8          Фізіологічні пологи. Перебіг пологів, їх періоди, тривалість. Сестринський догляд за роділлею.

          9          Перебіг фізіологічного післяпологового періоду. Догляд за породіллею.

       10       Спільне перебування матері та новонародженого. Грудне вигодовування.

       11       Фізіологічні та парафізіологічні стани новонароджених. Догляд за новонародженим.

       12       Гіпоксія плода та асфіксія новонародженого. невідкладна допомога.

       13       Вагітність і пологи при екстрагенітальній патології. Принципи сестринського догляду.

       14       Ранні гестози вагітних. Роль медсестри у профілактиці важких форм гестозів. Невідкладна допомога.

       15       Пізні гестози вагітних. Роль медсестри у профілактиці важких форм гестозів. Невідкладна допомога.

       16       Акушерські кровотечі та травми. Невідкладна допомога, догляд за породіллею.

       17       Доглід за породіллею при патологічному перебігу післяпологового періоду (гнійно-септичні ускладнення, пологові травми)

       18       Акушерські операції. Види. Інструментарій. Роль медсестри у підготовці хворої та догляді за нею.

       19       Основні види гінекологічної патології. Особливості сестринського догляду за хворими.

       20       Гінекологічні захворювання, що потребують невідкладної допомоги. Сестринська тактика у цих випадках.

       21       Консервативні методи лікування гінекологічних хворих.

       22       Малі та великі гінекологічні операції. Підготовка хворої та догляд за нею.

 

 

V. Клінічне медсестринство в інфекційній клініці

 

          1          Основні методи діагностики та принципи терапії інфекційних хвороб. Черевний тиф. Паратиф А і В. ХТІ. Сальмонельоз. Ботулізм. Дизентерія. Холера.

          2          Вірусні гепатити. Лептоспіроз. Грип та інші ГРВІ. Ангіни. Дифтерія. Інфекційний мононуклеоз. Менінгококова інфекція.

          3          Висипний тиф. Хвороба Брілла. Чума. Сибірка. Правець. Сказ.

          4          ВІЛ-інфекція. СНІД.

          5          Протозойні коліти.

          6          Ангіни.

          7          Інфекційний мононуклеоз.

          8          Бешиха. Еризипелоїд.

          9          Геморагічні гарячки.

       10       Дитячі крапельні інфекції.

       11       Гельмінтози.

       12       TORCH-інфекції

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Основна

1.                Внутрішні хвороби / за ред. М.С. Расіна. — Полтава: Форпіка, 2002. — 468 с.

2.                Литвиненко В.I. Сестринська справа. — К.: Знання, 2008. — 820 с.

3.                Медсестринство у внутрішній медицині: навч. посіб. / М.Б. Шегедин, І.А. Шуляр, Л.М. Подносова, Л.П. Дацко, О.Т. Шавала. — К.: Медицина, 2009. — 176 с.

4.                Медсестринство у внутрішній медицині: підручник / О.С. Стасишин, Н.Я. Іванів, Г.П. Ткачук та ін. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. — 536 с.

5.                Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. Общий уход за больными в терапевтической клинике. — М.: Издат. дом “Гэотар-мед”, 2004. — 210 с.

6.                Пропедевтика внутрішніх хвороб / за ред. Ю.І. Децика. — К.: Здоров’я. 2000. — 546 с.

7.                Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За заг. ред. д.м.н., проф. А.В. Єпішина. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

8.                Середюк Н.М., Вакалюк І.П. Внутрішня медицина. Терапія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 668 с.

9.                Файник А.Ф., Бродик О.В. Невідкладні стани в клініці внутрішніх захворювань. — Львів: Фенікс, 2002.

10.           Федорів Я.Р. Патологія системи дихання. — Львів: Видавничий дім “Наутіліус”, 2001.

11.           Хворостінка В.М., Журавльова Л.В., Мойсеєнко Т.А. Факультетська терапія. — Харків: Факт, 2000.

 

Додаткова

1.                Никитин А.В., Переверзев Б.М., Гусманов А.К. Основы диагностики заболеваний внутренних органов. — М.: МарТ, 2003.

2.                Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. — М.: Медицинская литература, 2000.

3.                Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. — М.: Медицинская литература, 2000.

4.                Смолева Э.В. Сестринское дело. — Ростов н/Д.: Фенікс, 2004.

5.                Справочник терапевта / под ред. академика РАМН Н.Р. Полеева; в 2 кн. — М.: Оникс ХХІ век, Мирообразование, 2003.

6.                Шегедин М.Б. Медсестринство в Україні: навч. посіб. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

7.                Шегедин М.Б., Мудрик Н.О. Історія медицини та медсестринства. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

8.                Шишкин А.Н., Слепых Л.А. Практикум по внутренним болезням: Ведение больных в терапевтической клинике: Методическое пособие. — СПб: Лань, 2002.

 

Клінічне медсестринство в хірургії

Основна

1.                Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Пустовойт Г.Т. Медсестринство в хірургії. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.

2.                Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Вардинець І.С., Боб А.О. Хірургія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.

3.                Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Боб А.О., Вардинець І.С., Лучанко П.І. Невідкладні стани в хірургії. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008.

4.                Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Вардинець І.С., Боб А.О. Перша долікарська допомога. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008.

5.                Ковальчук О.Л., Сабадишин Р.О., Маркевич О.В. Медсестринство в хірургії (посібник із практичних навичків). Навчальний посібник для студентів ВМЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.

6.                Невідкладна хірургія органів черевної порожнини. За ред. проф. Л.Я.Ковальчука. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2000.

7.                Лучанко П.І., Кіт О.М., І.В. Фрондзей, Боб А.О. Основи трансфузіології.

8.                Чумак П.Я., Кузнєцов А.Я., Рудий М.О., Ковальов О.П. Хірургічні хвороби – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006.

 

Додаткова

1.                Скрипніченко Д.Ф. Хірургія. – К.: Вища школа., 1992.Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Хирургия. – М.: Медицина, 1990.

2.                Лупальцев В.И., Цыганенко А.Я., Лях А.В., Сенников И.А. Элементы общего ухода за больными в хирургическом стационаре. – Харьков: ХГМУ, 1999.

3.                Гостищев В.К. Общая хирургия. – М.: Медицина, 1993.

4.                Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К.: Здоров’я, 1993.

5.                Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія. – К.: Здоров’я, 1999.

6.                Шевчук М.Г., Хохоля В.П. Хірургічні маніпуляції. – К.: Здоров’я, 1991.

7.                Шпитальна хірургія. За ред. проф. Л.Я.Ковальчука. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 1998.

8.                Ваврик Ж.М. Лекції з хірургії. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2000.

9.                Загальна хірургія. За ред. С.П.Жученка, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча. – К.: "Здоров’я", 1999.

10.           Общая хирургия. Под ред. П.Н.Зубарева, М.И.Лыткина, М.В.Епифанова. – С-Пб.: СпецЛит, 1999.

11.           Все по уходу за больными в больнице и дома. Под общ. ред. акад. РАМН Ю.П.Никитина, Б.П.Маштакова. – М.: Гэотар Медицина, 1999.

12.           Справочник медицинской сестры по уходу. Под ред. акад. АМН СССР Н.Р.Палева. – М.: Медицина, 1989.

13.           Теория и практика местного лечения гнойных ран. Под. ред. Б.М. Даценко. – К.: Здоров’я, 1995.

14.           Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К.: Здоров’я, 1993.

15.           Брукман М.С. Руководство по хирургии. – Л.: БСМ, 1995.

 

 

Клінічне медсестринство в педіатрії

Основні

1.                Детские болезни / Л.А.Исаева, Л.К.Баженова, B.JLKapтaшова // под ред. Исаевой Л.А.. - М. Медицина, 1988. – С. .31-86.

2.                Медицина дитинства.Т. 1 // за ред. П.С. Мощича / навч.. посібник -К.-"Здоров'я", 1995. - 704с.

3.                Неонатология. T.I /Под ред. Й.П.Шбалова. - Санкт-Петер­бург; Специальная литература. - 1997.- 496 с..

4.                Детские болезни / Под ред. Н.П.Гудзенко, 3-е-изд. дораб. и доп.. К.: Вища школа, 1984. - 770с.

5.                Факультетська педіатрія /За ред. І.С.Сміяна, В.Г.Майданника.. - Тернопіль-Київ, 1998. - 179с.

6.                Госпітальні педіатрія /За ред. І.С.СмІяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1997. - 175с.

7.                Сміян І.С.Педіатрїя (цикл лекцій). - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - 712с.

8.                Майданник В.Г. Педиатрия.: 2-е-изд. дораб. и доп.. – Киев: А.С.К., 2002. - 1324 с.

 

Додаткова

1.                Неонатология (руководство) / По д.ред. В.В.Гаврюшова,

2.                К.А.Сотниковой. - Л.: Медицина, 1985. –336 с.

3.                Справочник неонатолога / Под.ред. В.А.Таболина, Н.П.Шабалова. -Л.: Медицина, 1984.- 320 с.

4.                Резник Б.Я., Зубаренко А.В. Практическая гематология детского возраста. -К.: Здоров'я, 1989.- 314с.

5.                Касаткина Є.Н.Сахарньй диабет у детей. - М.: Медицина, 1990.-242с.

6.                Жуковский М.А. Детская эндокринология (Руководство для врачей) М.: Медицина, 1995.- 586 с.

7.                Медсестринство в педіатрії / За ред. В.С. Тарасюка. — К.: Здоров’я, 2001.

 

Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології

Основна

1.                Акушерство: підручник / С.В. Хміль, Л.І. Романчук, З.М. Кучма. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 624 с.

2.                Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство: підручник / За ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. — К.: ВСВ “Медицина”, 2011. — 424 с.

3.                Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес. — К.: Здоров’я, 2001.

4.                Медсестринство в акушерстві: підручник / С.В. Хміль, З.М. Кучма, Л.І. Романчук. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 336 с.

5.                Назарова І.Б. Невідкладні стани в акушерстві: навч. Посібник. — К.: Медицина, 2006. — 102 с.

6.                Назарова І.Б., Самойленко В.Б. Фізіологічне акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 408 с.

7.                Посібник для практичних занять з акушерства / О.М. Колодочка, В.В. Пузій, О.П. Шамаріна та ін.; за ред. Л.О. Мороз. — К.: Здоров’я, 2006. — 280 с.

8.                Назарова І.Б. Медсестринство в акушерстві: Підручник. — К.: Медицина, 2008. — 224 с.

 

Додаткова

1.                Айламазян Е.К. Акушерство. — СПб: Специальная литература, 1997.

2.                Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. — К.: Здоров’я, 2000 — 248 с.

3.                Інструкція з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією (витяг з Наказу МОЗ України “Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію, СНІД” № 120 від 25.05.03 р.).

4.                Кудрявцева Т.О. Сестринський процес: етапи, зміст, документація. — К.: Здоров’я, 2001.

5.                Наказ № 288 “Про затвердження інструкції по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму лікарні”.

6.                Планування сім’ї. Інститут захисту життя. — Львів, 1998.

7.                Присяжнюк М.С. Російсько-український медичний словник. — К.: КМ Academia, 1995.

8.                Степанковская Г.К. Неотложное акушерство. — К.: Здоров’я, 1994.

9.                Хміль С. Медсестринство в акушерстві. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

 

Клінічне медсестринство в інфекційній клініці

Основна

1.                Андрейчин М.А., О.Л. Івахів Медсестринство при інфекційних хворобах. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.

2.                Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. — К.: Здоров’я, 2001.

3.                Денисенко О.В. Інфекційні хвороби в модулях: навч. посіб. — 2-е вид. — К.: Медицина, 2010. — 168 с.

4.                Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 248 с.

5.                Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с.

6.                Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. Клінічне медсестринство в інфектології з елементами епідеміології. — К.: Здоров’я, 2002.

7.                Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю., Лишенюк С.А. Клінічне медсестринство в інфектології. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010.

 

Додаткова

1.                Інфекційні хвороби / За ред. Тітова М.Б. — К.: Вища шк., 1995.

2.                Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / За ред. Андрейчина М.А. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2007.

 Голова предметної екзаменаційної комісії                доц. Н.І. Рега