Критерії

оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

 з клінічного медсестринства

 

1.   Кожен екзаменаційний білет складається з 50 тестів з клінічного медсестринства. Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.

2.      Вважається, що абітурієнт успішно склав іспит, якщо він дав 17 і більше правильних відповідей, і загальна кількість набраних балів відповідно становить 101 та вище за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів. Бал за нескладений іспит не вираховується.

3.   Кожен тест екзаменаційного білету оцінюється таким чином:

3 бали – правильна відповідь на поставлене питання

0 балів – відповідь неправильна або відсутня.

4.      Бал, яким оцінюється іспит, є кількістю правильних відповідей на білет з 50‑ти тестових питань, переведеною у шкалу від 100 до 200 балів у відповідності до даної таблиці:

 

Кількість правильних відповідей

Сума балів

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

11

0

12

0

13

0

14

0

15

0

16

0

17

101

18

104

19

107

20

110

21

113

22

116

23

119

24

122

25

125

26

128

27

131

28

134

29

137

30

140

31

143

32

146

33

149

34

152

35

155

36

158

37

161

38

164

39

167

40

170

41

173

42

176

43

179

44

182

45

185

46

188

47

191

48

194

49

197

50

200

 

Голова предметної екзаменаційної комісії              доц. Н.І. Рега