Укладання угод

Відповідно до розділу 11.2 «Правил прийому до державного вищого навчального закладу

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства

охорони здоров’я»» договір про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та

фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування (18.08.18р).

У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів (до 01.09.18р.) з дати видання

наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи.

Накази на зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб