Календар ТДМУ

ВСТУП-2019. Календар Абітурієнта ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

1 Липня 2019 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

10 Липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступенів бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти.

Заяви подаються тільки в електронній формі, за виключенням осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою тощо (заяви у паперовій формі).

ВСТУП-2018. Календар Абітурієнта ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

2 Липня 2018 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

12 Липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступенів бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти.

Заяви подаються тільки в електронній формі, за виключенням осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою тощо (заяви у паперовій формі).

Початок прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступенів магістра та бакалавра на основі попередньо здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня.

Заяви подаються тільки в паперовій формі за адресою: вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

20 Липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами співбесіди або вступних іспитів на денну форму навчання

о 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

21 Липня 2018 року

Початок проведення вступних випробувань та співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

24 Липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на денну форму навчання

вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

25 Липня 2018 року

Початок проведення вступних фахових випробувань для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на денну форму навчання

вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

26 Липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО та від осіб, які вступають для здобуття освітнього рівня магістра на основі здобутого рівня бакалавра, ОКР спеціаліста на денну форму навчання

о 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

01 Серпня 2018 року

Строк оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

не пізніше 12:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

06 Серпня 2018 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення - подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому) не пізніше 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

07 Серпня 2018 року

Зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 12:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

07 Серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступенів магістра та бакалавра на основі попередньо здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня на заочну форму навчання

до 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

08 Серпня 2018 року

Початок проведення вступних фахових випробувань для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на заочну форму навчання

вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

10 Серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО на заочну форму навчання

до 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

11 Серпня 2018 року

Строк оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування абітурієнтів на заочну форму навчання не пізніше 12:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

15 Серпня 2018 року

Термін виконання вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, та претендує на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів).

до 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

17 Серпня 2018 року

Термін виконання вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому) на денну та заочну форми навчання..

до 18:00, вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль

18 Серпня 2018 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

вул. Руська, 12, морфологічний корпус ТДМУ, м. Тернопіль