Вартість навчання і реквізити

Реквізити для оплати навчання

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

м. Тернопіль, майдан Волі, 1

р/р № 31254266104491 в ДКСУ м. Київ

МФО 820172

Код 02010830

Свідоцтво № 200017046

Індивідуальний податковий номер 020108319187

Вартість навчання на І курсі, гривень за рік

(на 2018-2019 н.р.)

Вартість навчання на ІІ курсі (І зі скороченим терміном для заочної фармації) для студентів, які вступатимуть на нормативний термін, гривень за рік

( на 2018-2019 н.р.)