ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ,
які мають спеціальні умови участі в конкурсному відборі та мають право на переведення з контрактної форми навчання на державну на вакантні місця за спеціальностями 222 "Медицина" з конкурсним балом від 163,955 і вище, 223 "Медсестринство", бал 156,1 і вище, 227 "Фізична терапія, ерготерапія" бал 155,138 і вище, мають подати оригінали документів про освіту та документи, що підтверджують право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі
до 18:00 16 серпня 2017 р.


Списки рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету


ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ! 

Прийом оригіналів документів розпочинається  1 серпня 2017 р.

Абітурієнти, рекомендовані на місця за кошти державного бюджету, повинні подати оригінали документів до 18:00 5 серпня.

Абітурієнти, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, але відносяться до пільгових категорій вступників і претендують на переведення на вакантні  місця за кошти державного бюджету, повинні подати оригінали документів про освіту та копії документів, що підтверджують право на пільгу, до 18:00 16 серпня.

Всі інші категорії абітурієнтів, рекомендованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, на всі конкурсні пропозиції, повинні подати оригінали документів до 18:00 17 серпня. Подача оригіналів документів здійснюється абітурієнтом особисто. У випадку несвоєчасної подачі документів абітурієнт не буде включений до наказу на зарахування.


Для подачі електронної заяви скористайтеся кнопкою нижче (реєстрація кабінету з 29 червня 2017 р.; подача заяв з 12.07.2017 р.)


Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
вищий навчальний заклад державної форми власності. Тут продовжуються традиції європейських підходів до здобуття знань, повністю реалізовується принцип ступеневості освіти, культивується дух високого професіоналізму та фахової майстерності.
           Головним завданням нашого унiверситету є пiдготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв. Для цього створено всi умови: потужна матерiальна база, сучасне медичне оснащення, комп'ютерна технiка та унікальні авторські віртуальні навчальні тренажери, доступ до мережi Internet, сучасна бібліотека.
       Завдяки укладеним мiжнародним угодам нашi спiвробiтники i студенти можуть стажуватись у навчальних закладах Європи i Америки, брати участь у мiжнародних i всеукраїнських наукових конференціях.
       Ми запрошуємо до вступу в наш унiверситет i впевнені, що закінчивши його, ви зможете реалізувати свої задуми i можливості. На наше переконання, лiкар майбутнього - це випускник Тернопільського державного медичного університету iменi I.Я.Горбачевського. 

Заяви, скарги, пропозиції щодо здійснення зарахування до Вищого навчального закладу надавати до Управління контролю державних органів та закладів сфери освіти і науки Комітету конституційно-правового контролю України
Тел.: 044 229-46-84; 229-46-98
E-mail: kkpky@ukr.net
03035, м. Київ, вул. Петрозаводська, 2-А,
Комітет конституційно-правового контролю України
http://www.tdmu.edu.ua/ukr/general/index.php