Обсяг державного замовлення

Державне замовлення

Максимальні обсяги державного замовлення, доведені до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України»

ПЗСО – повна загальна середня освіта, за результатами ЗНО