ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИЙОМ

У 2018 РОЦІ

Освітній рівень магістра

Освітній рівень магістра (магістратура)

Освітній рівень магістра на другий курс з нормативним терміном навчання

Освітній ступінь бакалавра