Правила прийому в університет

Правила прийому в університет з додатками

Правила прийому до Тернопільського національного медичний університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України в 2020 році

Додаток №1

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток №3

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток №4

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток №5

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів), їх вагові коефіцієнти та мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції в розрізі спеціальностей, на які здійснюється вступ на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти (можливість навчання за кошти державного бюджету)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів), їх вагові коефіцієнти та мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на небюджетні конкурсні пропозиції в розрізі спеціальностей, на які здійснюється вступ на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти (можливість навчання лише за кошти фізичних та юридичних осіб - контракт)

Додаток №7

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Додаток №8

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі в 2020 році (новий)

(Шановні абітурієнти та батьки! Оскільки нова редакція Порядку була юстована вже після затвердження Правил прийому зі змінами, документ був розглянутий на засіданні приймальної комісії. Подаємо його у незмінному вигляді для використання під час створення електронного кабінету та подання заяв. Відповідно, Додаток 8, утій редакції, як він поданий у Правилах прийому, втратив чинність.)

Додаток №9 правила прийому до аспірантури

Правила прийому в аспірантуру

Додаток №10

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році